Jatak Are Brug

Jatak Are Brug

Om oss

Are Brug er en av Norges ledende produsenter av kvalitetskonstruksjoner i tre. Det hele startet med konstruksjon og produksjon av takstoler. Produktspekteret har gjennom medlemskapet i Jatak blitt utvidet til også å omfatte bjelkelag, gitterdragere/hulldekke, veggsystemer i precut og elementer, og takkonstruksjoner som takstoler og takelementer. Vi kaller det Jatak® Konstruksjonspakke. Jatak® Konstruksjonspakke gir deg gjennomarbeide konstruksjonsløsninger hvor vårt fokus er på kvalitet, tilpassede løsninger og selvsagt effektivitet og lønnsomhet på byggeplass.

Jatak Are Brug

 

Erfaring og kompetanse

Takstolproduksjonen ble etablert tidlig på 1980-tallet som en del av trelastkonsernet Are-gruppen. Are Brug AS, med takstolproduksjonen, ble selvstendig i 2004 etter at ARE-gruppen ble en del av Moelven.

Våren 2007 overtok Are Brug Trøgstad Takstol, og dette medførte til at selskapet fikk tilført ytterligere kompetanse på konstruksjon og produksjon.

I 2009 flyttet Are Brug inn i nye utvidede produksjonslokaler og nytt administrasjonsbygg.

Samme år, som en av de første bedriftene i bransjen, installerer Are Brug ny CNC-styrt Hundegger SC1. Dette medfører en produksjonsteknisk «revolusjon». Hvor nøyaktighet, nytenkning og effektivitet står i fokus.

I årene 2009 til 2011 øker omsetningen betydelig. Dette bla. som en følge av samarbeidet i Jatak-kjeden. Are Brug øker derfor produksjons kapasiteten ytterligere når vår nye stolthet, Hundegger SC3, er på plass.

Jatak Are Brug

Are Brug har i dag fem produksjonslinjer.

Are Brug AS er etablert i Sekkelsten industriområde i Askim i nye og moderne lokaler. Bedriften har nå 30 fast ansatte, hvorav 8 er ingeniører. Omsetningen i 2011 var på nær 55 millioner kroner.

Daglig leder Ole Kristian Lund var en av pådriverne for å få etablert den landsdekkende takstolkjeden Jatak AS, som ble lansert i 2006.

Gjennom Jatak vil Are Brug videreutvikle produkter og produksjonsmetoder, gjøre felles innkjøp og dele kompetanse.

Jatak arbeider aktivt mot landsdekkende entreprenører og husprodusenter på vegne av alle bedriftene i Jatak-kjeden.

Jatak-gruppen har definert verdigrunnlag basert på etikk, moral og samfunnsansvar.

Jatak Are Brug

Jatak Are Brug

 Ytelseserklæring

Jatak Are Brug Rakkestadveien 10, 1814 Askim

post@jatakarebrug.no
www.jatak.no/arebrug

69 88 86 60

Ansatte

Ole Kristian Lund Daglig leder

ole@jatakarebrug.no

69 88 86 62
911 08 486

Anders Dingstad Teknisk sjef

anders@jatakarebrug.no

69 88 86 61
915 46 522

Marthe Lie Økonomisjef

marthe@jatakarebrug.no

69 88 84 72
900 83 861

Øivind Grefslie Salgs- og Markedssjef

oivind@jatakarebrug.no

69 88 86 63
950 58 909

Line Børud Adm. & Salgssekretær

line@jatakarebrug.no

69 88 86 60
916 82 046

Sverre Fjeld Teknisk selger

sverre@jatakarebrug.no

69 88 84 78
906 49 379

Arne Hovland Salg

arne@jatakarebrug.no

69 88 86 64
906 90 559

Steinar Wahl Salg

steinar@jatakarebrug.no

69 88 86 67
951 80 209

Hans Martin Andersen Konstruksjonssjef

hans@jatakarebrug.no

69 88 86 69
975 78 273

Jon Magnus Andersen Konstruksjon

jon.magnus@jatakarebrug.no

69 88 84 71
994 68 974

André Nikolaisen Konstruksjon

andre@jatakarebrug.no

69 88 84 76
414 01 329

Veronica Bakke Lier Konstruksjon

veronica@jatakarebrug.no

69 88 84 77
402 15 927

Kathrine Johansen Konstruksjon

kathrine@jatakarebrug.no

69 88 86 68
941 23 012

Karsten Unnestad Konstruksjon

karsten@jatakarebrug.no

69 88 84 74
995 24 122

Daniel Iversen Konstruksjon

daniel@jatakarebrug.no

69 88 86 68
958 36 204

Dag Olsen Produksjonsleder

dag@jatakarebrug.no

69 88 84 70
456 01 245

Vidar Lindbeck Transportkoordinator

vidar@jatakarebrug.no

69 88 86 65
905 49 454

Nina Dahl Adm. og Regnskapsansvarlig

nina@jatakarebrug.no

69 88 86 66
977 15 371