Jatak Norsk Takstol

Jatak Norsk Takstol

Om oss

Norsk Takstol har siden høsten 1997 hatt gleden av å forsyne byggebransjen med takstoler og ferdigkappete detaljløsninger.

Norsk Takstol er etablert i Rygge kommune, sentralt i Østfold, med effektivt veinett til ytre Østfold og Akershus/Oslo. I vår store produksjonshall har vi to takstollinjer og to monteringsstasjoner for elementproduksjon. I 2012 bygges nytt og funksjonelt administrasjonsbygg samtidig som våre produksjonslokaler utvides.

Norsk Takstol ble medlem i Jatak-kjeden i oktober 2011.

Vår styrke er stor faglig kompetanse innenfor byggfaget. Våre konstruktører kan derfor bistå med forslag til tekniske løsninger og nødvendig veiledning. Alt tuftet på teoretisk kompetanse og praktisk erfaring.

Vårt mål er å levere kvalitetsprodukter etter kundens ønske. Produktspekteret har gjennom medlemskapet i Jatak blitt utvidet til også å omfatte bjelkelag, gitterdragere/hulldekke, veggsystemer i precut og elementer, og takkonstruksjoner som takstoler og takelementer. Vi kaller det Jatak® Konstruksjonspakke. Jatak® Konstruksjonspakke gir deg gjennomarbeide konstruksjonsløsninger hvor vårt fokus er på kvalitet, tilpassede løsninger og selvsagt effektivitet og lønnsomhet på byggeplass.

Norsk Takstol benytter de mest moderne dataprogrammer for beregning av takstoler og konstruksjon av bjelkelag og takkonstruksjoner. Sammen med vår erfaring tilbake til tidlig i 1970-årene gir dette oss en forståelse av hvilke krav som stilles på byggeplass. Dette er vår styrke!

Veggelementer

Vi i Norsk Takstol har spesielt lagt vekt på konstruksjon og produksjon av veggelementer. Dette har gitt oss høy kompetanse og i nært samarbeid med våre kunder utvikler vi spesialtilpassede løsninger til alle typer bygg. Vi konstruerer og produserer elementer for alle typer bygg, fra enkle boder og garasjer, til eneboliger, større boligprosjekter, forretningsbygg, landbruksbygg. Ferdighetsgraden av våre veggelementer bestemmer du.

Vi skreddersyr veggelementer til ditt prosjekt. Vi imøtekommer dine ønsker med hensyn til veggtykkelser, kledningstype, farger, vindusomramminger, isolasjon og liknende.

Elementene produseres innendørs under tempererte forhold. Dette sikrer at vi har optimale produksjonsforhold uansett vær. Sammen med kort monteringstid reduserer dette risikoen for fuktskader i bygget betraktelig.

Vi benytter markedets mest utviklede og til enhver tid oppdaterte prosjekteringsprogram. Vi har konstruktører med lang tømrerbakgrunn og montører med lang fartstid innen elementbygging som sikrer at jobben blir utført forskriftsmessig.

Prøv oss på neste byggeprosjekt!

Ytelseserklæring

Jatak Norsk Takstol Industriveien 14, 1580 Rygge i Østfold

takstol@takstol.no
www.jatak.no/norsktakstol

69 17 82 30

Ansatte

Jon André Kristiansen Daglig leder

jon@takstol.no

69 17 82 32
938 15 286

Marthe Lie Økonomisjef

marthe@jatakarebrug.no

69 88 84 72
900 83 861

Tove Gjølstad Adm. og Regnskapsansvarlig

tove@takstol.no

69 00 06 03
958 46 186

Øivind Grefslie Salgs- og Markedssjef

oivind@jatakarebrug.no

69 88 86 63
950 58 909

Thor-Olaf Skott Hansen Salg

thor-olaf@takstol.no

69 17 82 37
915 30 205

Åge Karlsen Salg

aage@takstol.no

69 17 82 31
901 17 901

Tore Hoffmark Produksjonsleder takstol

tore@takstol.no

69 17 82 33
906 35 624

Tommy Kristiansen Konstruksjonleder element

tommy@takstol.no

69 17 82 34
478 89 485

Kenneth Magnussen Konstruksjon

kenneth@takstol.no

69 17 82 38
924 08 422

Andreas Walstad Konstruksjon

andreas@takstol.no

69 00 06 01
930 68 998

Kenneth Guthu Konstruksjon

kenneth.guthu@takstol.no

69 00 06 02
408 55 563

Ketil Larsen Produksjonsleder element

ketil@takstol.no

69 00 06 00
909 27 068

Ivar Oskarsen Teknisk selger element

ivar@takstol.no

69 00 06 04
941 79 040