Arbeidstegninger - Jatak
jatak logo

Arbeidstegninger

Arbeidstegninger er plan- og snittegning i målestokk 1:50 til bruk for utførende tømrer/byggmester under oppføring av bygg. 
Arbeidstegningen danner også grunnlag for prosjekteringen til andre fag i byggeprosessen. Det være seg betongarbeid, rørlegger, elektriker, konstruksjon av bærende trekonstruksjoner, ventilasjon etc. Grunnlag for arbeidstegningene er godkjente byggesøknadstegninger for prosjektet.


Tjenestens innhold

Arbeidstegningene utføres i målestokk 1:50. Plantegninger inneholder mållinjer for utvendige konstruksjonsmål, innvendige vegger, dør- og vindusplassering, trappeåpning og skorstein. Alle dør- og vindusstørrelser og brystningshøyde vinduer målsettes.
I tillegg tegnes følgende inn: plassering av kjøkkeninnredning, baderominnredning, garderobeskap, baderominstallasjoner, vaskerominstallasjoner, varmtvannsbereder og ventilasjonsaggregat.
Snitt tegninger inneholder takvinkel og konstruksjonsmål for gesimshøyde, etasjehøyder, knevegghøyde for yttervegger, høyde overkant dør- og vindusåpninger, tykkelse etasjeskillere og utstikk gesims.
Arbeidstegningene påføres tekst som henviser til konstruksjonsmål


Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema og godkjente byggesøknadstegninger (fasadetegninger, plantegninger og snitt tegninger).


Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Tegninger i målestokk 1:50  som inkluderer målsatt fundamentplan, diverse etasjeplaner og snittegning.


Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
Dersom Jatakbedrifen søker om ansvarsrett for tjenesten tilkommer det et tillegg i henhold til gjeldende prisliste.
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Arbeidstegninger

Bestilling går til
Jæren Treteknikk AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning