Brannprosjekteringer - Jatak
jatak logo

Brannprosjekteringer

Tjenesten består av en prosjekteringsrapport (Brannteknisk konsept)  som beskriver bygningens konsept for sikkerhet ved brann. 
Rapporten dokumenterer hvilke krav hovedutformingen av bygningen må tilfredsstille for å ivareta funksjonskravene i plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift.  Det blir fastsatt ytelseskrav til passive og aktive brannverntiltak, bygningsutforming,  konstruksjoner og installasjoner. Det vil si at det blir definert årsaken til brannkravet, hvilke brannkrav som gjelder for hvilke konstruksjoner og produkter og hvilke krav som stilles til rømning, redning og brannslukking.
Disse retningslinjene skal ivaretas med hensyn til detaljprosjektering og utførelse.
I tillegg til rapporten blir det også henvist til preaksepterte løsninger som kan brukes for å tilfredsstille kravene. Jæren Treteknikk AS kan ta prosjekteringsansvar for tjenesten.


Tjenestens innhold

Rapporten beskriver de branntekniske løsninger på ytelsesnivå som må ivaretas i den videre detaljprosjekteringen av bygget. Det vil si at rapporten beskriver hvor i bygningen det stilles brannkrav, til hvilke bygningsdeler det stilles brannkrav og hvilke brannkrav som må tilfredsstilles. Rapporten beskriver også hvilke krav som stilles til rømning og hvilke krav som stilles til røykvarsler og brannslukking og hvordan dette kan løses. Som vedlegg til rapporten følger tegninger som viser hvor i bygningen det er brannkrav og rømningsveier for bygningen. 


Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema, 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger,
situasjonskart som viser avstander til nabogrense og bygning på naboeiendom og reguleringsplan for området.


Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunde vil få tilsendt brannkonsept med tegningsvedlegg i tillegg til henvisning til preaksepterte løsninger og eventuelt søknad om ansvarsrett for prosjekteringen.


Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert med fast pris i henhold til gjeldende prisliste
Dersom Jatak søker om ansvarlig prosjekterende for tjenesten tilkommer et tillegg i henhold til gjeldende prisliste.
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Brannprosjekteringer

Bestilling går til
Jæren Treteknikk AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning