Lydprosjektering - Jatak
jatak logo

Lydprosjektering

Tjenesten består av en prosjekteringsrapport ,»Lydteknisk prosjektering», som ivaretar bygningens  forskriftskrav i forhold til lyd og vibrasjoner. 
Rapporten dokumenterer hvilke krav bygningen må tilfredsstille for å ivareta funksjonskravene i plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift. I tillegg blir ytelsesnivået til bygningens konstruksjoner dokumentert. Det vil si at det blir definert årsaken til  krav til lydisolering og hvilke krav som må oppfylles for å tilfredsstille forskriften.
Disse retningslinjene skal ivaretas med hensyn til detaljprosjektering og utførelse.
I tillegg til rapporten blir det også henvist til preaksepterte løsninger som kan brukes for å tilfredsstille kravene. Jæren Treteknikk AS kan ta prosjekteringsansvar for tjenesten.


Tjenestens innhold

Rapporten beskriver de lydtekniske løsninger på ytelsesnivå for luftlyd og trinnlyd som må ivaretas i den videre detaljprosjekteringen av bygget. Det vil si at rapporten  beskriver hvor i bygningen det stilles lydkrav, til hvilke bygningsdeler det stilles lydkrav og hvilke lydkrav som må tilfredsstilles. Som vedlegg til rapporten følger tegninger som viser hvor i bygningen det er lydkrav og hvilke krav som gjelder for de enkelte bygningsdelene.


Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema, 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger,


Resultat av utført oppdrag (til kunde

Kunde vil få tilsendt lydteknisk prosjektering med tegningsvedlegg i tillegg til henvisning til preaksepterte løsninger og eventuelt søknad om ansvarsrett for prosjekteringen.


Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert med fast pris i henhold til gjeldende prisliste
Dersom Jatak søker om ansvarlig prosjekterende for tjenesten tilkommer et tillegg i henhold til gjeldende prisliste.
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Lydprosjektering

Bestilling går til
Jæren Treteknikk AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Søknad sentral godkjenning