Are Brug AS, avd. Rygge - Jatak
Jatak_logo

Are Brug AS, avd. Rygge

Jatak Are Brug i Rygge er blant Østlandets største kvalitetsprodusenter av elementer for byggebransjen!

Om oss

Virksomheten har siden høsten 1997 hatt gleden av å forsyne byggebransjen med takstoler og ferdigkappete detaljløsninger. Virksomheten er etablert i Rygge kommune, sentralt i Østfold, med effektivt veinett til ytre Østfold og Akershus/Oslo. I våre store produksjonshaller i dag flere komplette monteringsstasjoner for elementproduksjon, mens takstolproduksjonen skjer ved vårt anlegg i Askim. I 2012 bygget vi nytt og funksjonelt administrasjonsbygg samtidig som våre produksjonslokaler ble utvidet. Veksten fortsatte og i 2016 kjøpte vi nabotomta og laget en ny stor ny elementfabrikk som ble tatt i bruk i januar 2017.

Virksomheten ble medlem i Jatak-kjeden i oktober 2011. Vår styrke er stor faglig kompetanse innenfor byggfaget. Våre konstruktører kan derfor bistå med forslag til tekniske løsninger og nødvendig veiledning. Alt tuftet på teoretisk kompetanse og praktisk erfaring.

Vårt mål er å levere kvalitetsprodukter etter kundens ønske. Produktspekteret har gjennom medlemskapet i Jatak blitt utvidet til også å omfatte bjelkelag, gitterdragere/hulldekke, veggsystemer i precut og ferdige elementer, samt selvfølgelig takkonstruksjoner som takstoler og takelementer.Jatak® Konstruksjonspakke gir deg gjennomarbeide konstruksjonsløsninger hvor vårt fokus er på kvalitet, tilpassede løsninger og selvsagt effektivitet og lønnsomhet på byggeplass. Virksomheten benytter de mest moderne dataprogrammer for beregning av takstoler og konstruksjon av bjelkelag og takkonstruksjoner. Sammen med vår erfaring tilbake til tidlig i 1970-årene gir dette oss en forståelse av hvilke krav som stilles på byggeplass. Det er dette som er vår styrke!
 

Veggelementer

Vi i Jatak, Are Brug avd. Rygge har de siste årene lagt spesielt vekt på konstruksjon og produksjon av veggelementer. Dette har gitt oss høy kompetanse og i nært samarbeid med våre kunder utvikler vi spesialtilpassede løsninger til alle typer bygg. Vi konstruerer og produserer elementer for alle typer bygg, fra enkle boder og garasjer, til eneboliger, større boligprosjekter, forretningsbygg og landbruksbygg. Ferdighetsgraden av våre veggelementer bestemmes sammen med kunde.

Vi skreddersyr veggelementer til ditt prosjekt. Vi imøtekommer dine ønsker med hensyn til veggtykkelser, kledningstype, farger, vindusomramminger, isolasjon og liknende. Elementene produseres innendørs under tempererte forhold. Dette sikrer at vi har optimale produksjonsforhold uansett vær. Sammen med kort monteringstid reduserer dette risikoen for fuktskader i bygget betraktelig. Vi benytter markedets mest utviklede og til enhver tid oppdaterte prosjekteringsprogram. Vi har konstruktører med lang tømrerbakgrunn og montører med lang fartstid innen elementbygging som sikrer at jobben blir utført forskriftsmessig.

Bedriften har nå nesten 60 fast ansatte.


Prøv Jatak, Are Brug avd. Rygge på deres neste byggeprosjekt!

Are Brug AS, avd. Rygge

Ordfører Utnes vei 14,
1580 Rygge i Østfold
Tlf: 69 17 82 30
post@jatakarebrug.no
Org.nr.: 979 267 290
Våre medarbeidere
Produkter
Send forespørsel
Ytelseserklæring
Personvernerklæring
Leveringsbetingelser
3tg
ce-mark

Våre medarbeidere

Roy Abelsen

Roy Abelsen

Fabrikksjef
Jon André Kristiansen

Jon André Kristiansen

Prosjektsjef
Åge Karlsen

Åge Karlsen

Salg
Thor-Olaf Skott Hansen

Thor-Olaf Skott Hansen

Salg
Lasse Svendsen

Lasse Svendsen

Teknisk Selger
John Fredrik Hansen

John Fredrik Hansen

Teknisk selger
Renate Aaneland

Renate Aaneland

Regnskap
Erik Solbrække

Erik Solbrække

HMSK sjef
Andreas Walstad

Andreas Walstad

Konstruksjonsleder
Roy Tommy Kristiansen

Roy Tommy Kristiansen

Konstruksjon
Magnus Johnsen

Magnus Johnsen

Konstruksjon
Tor Erik Midsjø

Tor Erik Midsjø

Konstruksjon
Fredrik Varem Andersen

Fredrik Varem Andersen

Konstruksjon
Tommy T. Gundersen

Tommy T. Gundersen

Konstruksjon
Tore Hoffmark

Tore Hoffmark

Vedlikeholdsansvarlig
Karin Vernersdatter

Karin Vernersdatter

Logistikk-koordinator
Ketil Larsen

Ketil Larsen

Produksjonsplanlegger/Fagansvarlig
Våre referansejobber