Jatak Norsk Takstol - Jatak

Jatak Norsk Takstol

Jatak Norsk Takstol er blant Østlandets største kvalitetsprodusenter av elementer og takstoler for byggebransjen!

Om oss

Norsk Takstol har siden høsten 1997 hatt gleden av å forsyne byggebransjen med takstoler og ferdigkappete detaljløsninger. Norsk Takstol er etablert i Rygge kommune, sentralt i Østfold, med effektivt veinett til ytre Østfold og Akershus/Oslo. I vår store produksjonshall har vi to takstollinjer og to monteringsstasjoner for elementproduksjon. I 2012 bygges nytt og funksjonelt administrasjonsbygg samtidig som våre produksjonslokaler utvides. Veksten fortsette og i 2016 kjøper vi nabotomta og setter i gang arbeidet med å lage en ny stor ny elementfabrikk som tas i bruk i januar 2017.

Norsk Takstol ble medlem i Jatak-kjeden i oktober 2011. Vår styrke er stor faglig kompetanse innenfor byggfaget. Våre konstruktører kan derfor bistå med forslag til tekniske løsninger og nødvendig veiledning. Alt tuftet på teoretisk kompetanse og praktisk erfaring.

Vårt mål er å levere kvalitetsprodukter etter kundens ønske. Produktspekteret har gjennom medlemskapet i Jatak blitt utvidet til også å omfatte bjelkelag, gitterdragere/hulldekke, veggsystemer i precut og elementer, og takkonstruksjoner som takstoler og takelementer. Vi kaller det Jatak® Konstruksjonspakke. Jatak® Konstruksjonspakke gir deg gjennomarbeide konstruksjonsløsninger hvor vårt fokus er på kvalitet, tilpassede løsninger og selvsagt effektivitet og lønnsomhet på byggeplass. Norsk Takstol benytter de mest moderne dataprogrammer for beregning av takstoler og konstruksjon av bjelkelag og takkonstruksjoner. Sammen med vår erfaring tilbake til tidlig i 1970-årene gir dette oss en forståelse av hvilke krav som stilles på  Dette er vår styrke!
 

Veggelementer

Vi i Norsk Takstol har spesielt lagt vekt på konstruksjon og produksjon av veggelementer. Dette har gitt oss høy kompetanse og i nært samarbeid med våre kunder utvikler vi spesialtilpassede løsninger til alle typer bygg. Vi konstruerer og produserer elementer for alle typer bygg, fra enkle boder og garasjer, til eneboliger, større boligprosjekter, forretningsbygg, landbruksbygg. Ferdighetsgraden av våre veggelementer bestemmer du.

Vi skreddersyr veggelementer til ditt prosjekt. Vi imøtekommer dine ønsker med hensyn til veggtykkelser, kledningstype, farger, vindusomramminger, isolasjon og liknende.
Elementene produseres innendørs under tempererte forhold. Dette sikrer at vi har optimale produksjonsforhold uansett vær. Sammen med kort monteringstid reduserer dette risikoen for fuktskader i bygget betraktelig. Vi benytter markedets mest utviklede og til enhver tid oppdaterte prosjekteringsprogram. Vi har konstruktører med lang tømrerbakgrunn og montører med lang fartstid innen elementbygging som sikrer at jobben blir utført forskriftsmessig.

Bedriften har nå 40 fast ansatte, hvorav 6 er konstruksjonsingeniører. Omsetningen i 2016 var på over 60 millioner kroner.


Prøv oss på deres neste byggeprosjekt!

Jatak Norsk Takstol

Industriveien 14, 1580 Rygge i Østfold
Tlf: 69 17 82 30
takstol@takstol.no
Org.nr.: 979 267 290
Våre medarbeidere
Produkter
Send forespørsel
Ytelseserklæring
Personvernerklæring

Våre medarbeidere

Jon André Kristiansen

Prosjektsjef

Thor-Olaf Skott Hansen

Salg

Lasse Svendsen

Teknisk Selger

John Fredrik Hansen

Teknisk selger

Tove Gjølstad

Adm. og Regnskapsansvarlig

Erik Solbrække

HMSK sjef

Andreas Walstad

Konstruksjonsleder

Roy Tommy Kristiansen

Konstruksjon

Magnus Johnsen

Konstruksjon

Tor Erik Midsjø

Konstruksjon

Kenneth Guthu

Konstruksjon

Christian Josefsen

Konstruksjon

Tore Hoffmark

Produksjonsleder takstol

Ketil Larsen

Produksjonsleder element

Morten Ugge

Transportansvarlig
Våre referansejobber

Kompetansesenter, Halden

Leveransen omfattet:
• Element

Kyllingfjøs, Rakkestad

Leveransen omfattet:
• Element

Munkedamsveien, Oslo

Leveransen omfattet:
• Element

Omsorgsbolig, Sarpsborg

Leveransen omfattet:
• Element

Omsorgsbolig, Sarpsborg

Leveransen omfattet:
• Element

Senter for husdyrforsøk, Ås

Leveransen omfattet:
• Element