Arbeidstegninger - Jatak
Jatak_logo

Arbeidstegninger

Arbeidstegninger er plan- og snittegning i målestokk 1:50 til bruk for utførende tømrer/byggmester under oppføring av bygg. 
Arbeidstegningen danner også grunnlag for prosjekteringen til andre fag i byggeprosessen. Det være seg betongarbeid, rørlegger, elektriker, konstruksjon av bærende trekonstruksjoner, ventilasjon etc. Grunnlag for arbeidstegningene er godkjente byggesøknadstegninger for prosjektet.
 

Tjenestens innhold:

Arbeidstegningene utføres i målestokk 1:50. Plantegninger inneholder mållinjer for utvendige konstruksjonsmål, innvendige vegger, dør- og vindusplassering, trappeåpning og skorstein. Alle dør- og vindusstørrelser og brystningshøyde vinduer målsettes.
I tillegg tegnes følgende inn: plassering av kjøkkeninnredning, baderominnredning, garderobeskap, baderominstallasjoner, vaskerominstallasjoner, varmtvannsbereder og ventilasjonsaggregat.
Snittegninger inneholder takvinkel og konstruksjonsmål for gesimshøyde, etasjehøyder, knevegghøyde for yttervegger, høyde overkant dør- og vindusåpninger, tykkelse etasjeskillere og utstikk gesims.
Arbeidstegningene påføres tekst som henviser til konstruksjonsmål
 

Krav til underlag (fra kunde):

Utfylt bestillingsskjema og godkjente byggesøknadstegninger (fasadetegninger, plantegninger og snittegninger). Tegninger i dwg-format hvis mulig.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Tegninger i målestokk 1:50 som inkluderer målsatt fundamentplan, diverse etasjeplaner og snittegning.

 
Hvordan faktureres tjenesten:

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
 

Grensesnitt:

Jatak tar på seg oppdrag kun med grunnlag i godkjente byggesøknadstegninger. Dersom endring i forhold til godkjenning skal dette meldes inn til ansvarlig søker.
Jatak tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.
 
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Arbeidstegninger

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning