Byggesøknadstegninger - Jatak
Jatak_logo

Byggesøknadstegninger

Byggesøknadstegninger er fasade-, plan- og snittegning i målestokk 1:100. Inkludert i tjenesten er også plassering av hus på tomt med terrenglinjer. 
Grunnlag for tegningene er tegningsskisse fra kunde. Tegningene brukes av kunde som vedlegg til byggesøknad mot kommunen. Ved forespørsel kan også dør-/ og vindusskjema leveres.
 

Tjenestens innhold:

Byggesøknadstegningene utføres i målestokk 1:100.
Fasadetegninger viser kledning på yttervegger og taktekking. Det er påført himmelretning.
Plantegninger inneholder mållinjer for utvendige konstruksjonsmål. Dør- og vindusmål i yttervegger settes på. Snusirkel tegnes inn når krav.
I tillegg vil følgende tegnes inn: plassering av kjøkkeninnredning, baderominnredning, garderobeskap, baderominstallasjoner, vaskerominstallasjoner, varmtvannsbereder, ventilasjonsaggregat, skorstein med ovn og møblement.
Snittegninger inneholder takvinkel og nettomål for gesimshøyde, etasjehøyder, knevegghøyde for yttervegger, høyde overkant dør- og vindusåpninger, utstikk gesims og bredde loft  med høyde 1,90 meter.
Terrenglinjer viser høyde eksisterende terreng og ferdig terreng.

 
Krav til underlag (fra kunde):

Utfylt bestillingsskjema, tegningsskisse og stikningsdata for tomten av eksisterende terreng.

 
Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Tegninger i målestokk 1:100 som inkluderer fasadetegninger og målsatte etasjeplaner og snittegning.

 
Hvordan faktureres tjenesten:

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
 

Grensesnitt:

Jatak tar kun på seg tegneoppdrag uten å stå som ansvarlig prosjekterende.
Jatak tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Byggesøknadstegninger

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning