Energimerking - Jatak
Jatak_logo

Energimerking

I «Energimerkeforskriften» stilles det krav til at det for alle boliger som skal selges eller leies ut skal foreligge en energiattest. 
Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (farge). Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er og blir beregnet ut fra energibruken for boligen. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Det er eier av boligen som plikter å legge fram energiattest for kjøper eller leietaker.  For nye boliger stilles det krav til at energimerkingen skal utføres av ekspert.
 

Tjenestens innhold:

Energimerkingen vil bli utført med grunnlag i energiberegningen av boligen med tillegg av opplysninger om type energiforsyning som er installert i boligen og resultat av eventuell tetthetsmåling. Energimerkingen vil resultere i en energiattest som vil være en dokumentasjon på energikarakteren og oppvarmingskarakteren for boligen. I tillegg vil det bli laget en xml-fil til bruk i myndighetenes registreringssystem på internett.
 

Krav til underlag (fra kunde):

Utfylt bestillingsskjema for energimerking og 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger. Fasadetegninger må være påført himmelretning.
Dersom energiberegningen allerede er utført av Jatak: utfylt bestillingsskjema for energimerking og dokumentasjon på eventuell tetthetsmåling.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Kunde vil få tilsendt sammendrag av forutsetninger som er lagt til grunn for energimerkingen vedlagt rapporter i pdf-format som dokumenterer energikarakter og oppvarmingskarakter i tillegg til xml-fil.

 
Hvordan faktureres tjenesten:

Tjenesten blir fakturert med fast pris eller etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
 

Grensesnitt:

Jatak utfører energimerking på nye boliger.
Jatak tar på seg oppdrag i å utføre energimerking som dokumenterer en energiattest og hvor det blir laget en xml-fil. Kunde er ansvarlig for at merkingen blir registrert i myndighetenes registreringssystem.
Jatak tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.
 
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Energimerking

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning