Energirådgivning - Jatak
Jatak_logo

Energirådgivning

Tjenesten utføres i forbindelse med oppgradering og etterisolering av eksisterende boliger. 
Tjenesten består i å utarbeide energimerke før oppgradering starter og deretter anbefale tiltak for å oppnå ønsket nivå. Vår avdeling er godkjent hos Enova til å kunne hjelpe kunde å søke om pengestøtte for bygningsmessige tiltak og selve rådgivingen. For å få støtte til rådgivingen hos Enova må søknad om dette være godkjent før rådgivingen starter. Uavhenging av Enova`s støtteordninger, vil rådgivingen danne et godt grunnlag for utførelsen av tiltak som er planlagt gjennomført på boligen.


Tjenestens innhold

Kartlegging av eksisterende bolig med utarbeidelse av energimerke for boligbygningen. Kartleggingen vil kreve befaring og samtale med tiltakshaver i boligen. Utarbeidelse av rapport med anbefaling av tiltak for å kunne oppå ønsket isolasjonsverdi på bygget samlet. Etter gjennomføring av tiltakene kreves det verifisering av faktisk utførte tiltak utført som befaring for å få utbetalt eventuelt omsøkt støtte fra Enova. En vil da få opprettet nytt energimerke etter utførte tiltak.


Krav til underlag (fra kunde)

Kunde vil få tilsendt rapport av forutsetninger som er lagt til grunn i anbefalinger som dokumenterer beregningen.


Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunde vil få tilsendt rapport av forutsetninger som er lagt til grunn i anbefalinger i pdf-format som dokumenterer beregningen.


Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Energirådgivning

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning