Lydprosjektering - Jatak
Jatak_logo

Lydprosjektering

Tjenesten består av en prosjekteringsrapport ,»Lydteknisk prosjektering», som ivaretar bygningens  forskriftskrav i forhold til lyd og vibrasjoner. 
Rapporten dokumenterer hvilke krav bygningen må tilfredsstille for å ivareta funksjonskravene i plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift. I tillegg blir ytelsesnivået til bygningens konstruksjoner dokumentert. Det vil si at det blir definert årsaken til krav til lydisolering og hvilke krav som må oppfylles for å tilfredsstille forskriften.
Disse retningslinjene skal ivaretas med hensyn til detaljprosjektering og utførelse.
I tillegg til rapporten blir det også henvist til preaksepterte løsninger som kan brukes for å tilfredsstille kravene. Jatak kan erklære prosjekteringsansvar for tjenesten.
 

Tjenestens innhold:

Rapporten beskriver de lydtekniske løsninger på ytelsesnivå for luftlyd og trinnlyd som må ivaretas i den videre detaljprosjekteringen av bygget. Det vil si at rapporten beskriver hvor i bygningen det stilles lydkrav, til hvilke bygningsdeler det stilles lydkrav og hvilke lydkrav som må tilfredsstilles. Som vedlegg til rapporten følger tegninger som viser hvor i bygningen det er lydkrav og hvilke krav som gjelder for de enkelte bygningsdelene.
 

Krav til underlag (fra kunde):

Utfylt bestillingsskjema, 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger,
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Kunde vil få tilsendt lydteknisk prosjektering med tegningsvedlegg i tillegg til henvisning til preaksepterte løsninger og eventuelt søknad om ansvarsrett for prosjekteringen.
 

Hvordan faktureres tjenesten:

Tjenesten blir fakturert iht medgått tid, ev iht på forhånd gitt pristilbud.
 

Grensesnitt:

Jatak utfører lydprosjektering kun på enkle bygninger i tiltaksklasse 1. Det være seg eneboliger med sekundærleilighet, to- og flermannsboliger, boliger i kjede og boliger i rekke.
Jatak tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.
 
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Lydprosjektering

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Søknad sentral godkjenning