Søknad sentral godkjenning - Jatak
Jatak_logo

Søknad sentral godkjenning

Tjenesten består i å hjelpe kunde med å søke om sentral godkjenning første gang, søke om fornyelse av eksisterende sentral godkjenning eller søke om endring av eksisterende sentral godkjenning. 
Søknaden utføres elektronisk på Direktoratet for Byggkvalitet sin nettside.
 

Tjenestens innhold:

Tjenesten består i å gi råd til kunde for hvilken informasjon som må være på plass for å kunne utføre søknaden. Ved komplett informasjonsgrunnlag vil Jatak utføre den elektroniske søknadsprosessen.
 

Krav til underlag (fra kunde):

Følgende må være på plass før søknad kan sendes: Organisasjonsnummer (som automatisk gir opplysninger om firmaet og organisasjonsform) hvilke godkjenningsområder det skal søkes om, ansattes utdanning, referanseprosjekt, organisasjonsplan, styringssystem og diverse obligatoriske og valgte vedlegg til søknad.
Kunde må gi en skriftlig bekreftelse på søknaden før denne blir sendt.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Kunden vil ca. fire uker etter innsendt søknad få svar fra Direktoratet for Byggkvalitet.
Dersom søknaden blir godkjent vil kunde etter kort tid få tilsendt godkjenningen pr. post.
Dersom søknaden ikke blir godkjent vil Jatak være behjelpelig med ny søknad med eventuell ny informasjon.
 

Hvordan faktureres tjenesten:

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
 

Verktøy:

Direktoratet for Byggkvalitet sin nettbaserte «Sentral godkjenning av foretak».
 

Grensesnitt:

Jatak utfører søknad om sentral godkjenning kun for avtalekunder. 
 
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Søknad sentral godkjenning

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering