Statiske beregninger - Jatak
Jatak_logo

Statiske beregninger

Statiske beregninger er en tjeneste der vi beregner dimensjoner på bærende konstruksjoner i en trebygning. 
Det være seg tredragere, ståldragere, tresøyler, stålsøyler, bjelker og sperr. I tillegg beregner en laster til bruk for andre fag i sin prosjektering. Eksempelvis punktlaster ned på fundament. Beregningene utføres i henhold til Norsk Standard. Tjenesten kan enten være en forespørsel via telefon eller mail der kunden ber om å beregne dimensjon av en del eller deler av en konstruksjon eller tjenesten kan være bestilling av beregning av en hel bygning. Dette er en tjeneste uten tilknytning til en konstruksjonspakkeleveranse. Ved beregning av hel bygning kan Jatak erklære ansvar som prosjekterende for bærende trekonstruksjoner. Dette vurderes likevel i hvert enkelt tilfelle.

 
Tjenestens innhold:

Statiske beregninger utføres med godkjente beregningsverktøy som tar hensyn til regelverket i Norsk Standard. Dimensjoner og laster som framkommer av beregningen er i tillegg samstemt med Jatak sine dimensjoneringskriterier/dimensjoneringskrav. Alle beregninger skal kunne dokumenteres med utskrift fra beregningsprogrammet.

 
Krav til underlag (fra kunde):

For enkle forespørsler via telefon kan oppdraget beskrives på telefonen eller aller helst bør skisser/tegninger sendes pr. mail.
For bestilling av større oppdrag og for hel bygning ønskes utfylt bestillingsskjema og målsatte tegninger (fasadetegninger, plantegninger og snittegninger).
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Enkle forespørsler besvares enten via telefon uten dokumentasjon eller via mail med eller uten dokumentasjon. Større oppdrag besvares på meil med dokumentasjon. Dokumentasjon er å forstå tegninger vist dragere/søyler med påført dimensjoner i tillegg til utskrift fra beregningsprogrammet.

 
Hvordan faktureres tjenesten:

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
 

Grensesnitt:

Jatak utfører oppdrag kun for avtalekunder.
Jatak tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.
 
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Statiske beregninger

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning