Teknisk rådgivning - Jatak
Jatak_logo

Teknisk rådgivning

Teknisk rådgivning er en tjeneste der kunde tar kontakt med spørsmål som gjelder bygningsfysikk og/eller enkle spørsmål vedrørende lyd- og brannproblematikk.
Det være seg fuktproblematikk, tetthetsproblematikk, luftingsproblematikk, energispørsmål eller lignende og løsninger brukt til lyd- og brannkonstruksjoner.
Kommunikasjonen foregår via telefon eller mail. All rådgivning skal kunne dokumenteres.
 

Tjenestens innhold:

Teknisk rådgivning består i å være behjelpelig overfor kunde med tekniske løsninger som er anbefalt av Sintef Byggforsk, løsninger som har Teknisk Godkjenning og løsninger som er testet og godkjent fra diverse leverandører, såkalte preaksepterte løsninger.
 

Krav til underlag (fra kunde):

Spørsmål via telefon eller mail der problemstilling er klart definert.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Kunde vil få svar med anbefalte løsninger via telefon uten å få tilsendt dokumentasjon eller få svar med anbefalte løsninger via mail med vedlagt dokumentasjon.
 

Hvordan faktureres tjenesten:

Dersom tidsforbruket for rådgivningen inkludert dokumentasjon overstiger en time vil tjenesten bli fakturert etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
 

Grensesnitt:

Jatak utfører teknisk rådgivning kun overfor avtalekunder. 
Jatak tar ikke på seg oppdrag for private kunder, kun for profesjonelle aktører.
 
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Teknisk rådgivning

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning