Betingelser - Jatak
Jatak_logo

Betingelser

Ved å bruke programmet bekrefter Bruker at Bruker er kjent med og aksepterer Jataks Generelle Betingelser for bruk av TRE-DIM/EnTreKa.

Bruker og Jatak er enige om at Jatak TRE-DIM/EnTreKa er et lisensiert dataprogram. Lisensen kan kun installeres på en PC.

Bruker har ikke rett til å utleie, eller lease ut Jatak TRE-DIM/EnTreKa. Disposisjonsretten til Jatak TRE-DIM/EnTreKa kan ikke overføres til andre.

Bruker og Jatak er enige om at Jatak TRE-DIM/EnTreKa er et dataprogram under kontinuerlig utvikling og forbedring. Bruker må derfor selv kontrollere alle dimensjoneringer og beregninger mv., og Jatak skal ikke ha noe ansvar for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av innhold, beregninger, dimensjoneringer eller andre resultater generert helt eller delvis er gjennom Jatak TRE-DIM/EnTreKa eller bruken av programmet.