Jatak EntreKa hovedprogram / lisensfornying

 Pris kr 3990 eks. mva.
KJØP
EnTreKa
Vi har studentlisenser til 100kr +mva pr. stk i klassesett. 
Lærer/skole kan bestille her. Husk å legge til informasjon om dette i feltet for tilleggsinformasjon - slik at studentpris vil bli fakturert.

Jatak EntreKa nytt abonement/et års lisensfornying.

Brukervennlig og effektivt
Jatak EnTreKa er et brukervennlig og effektivt program for bruk til kalkulasjon og mengdeberegning. Programmet er utviklet av byggmester og tømrer Ingvar Skarvang.
Jatak EnTreKa har derfor en god forankring i både det praktiske og teoretiske. Programmet brukes i byggevarehandelen, av byggmestere og kalkulatører hos entreprenører.

• Programmet gir deg pris og materialliste
• Beregner arbeidstid og setter opp framdriftsplan for den jobben du kalkulerer
• Import av prisfil fra Excel. Dette gjør det enkelt å ha oppdaterte innkjøpspriser i programmet
• Jatak EnTreKa er enkelt å lære. Under HJELP ligger noen beregningseksempler, når du har gått igjennom disse, kjenner du gangen i programmet og kan begynne på egenhånd.