Bærende trekonstruksjoner fra Jatak

Våre produktområder

Takstol

Velger du takstoler fra oss, får du en enklere, tidsbesparende og dermed mer lønnsom byggeprosess!

Precut

Precut gjør hverdagen på byggeplassen mer effektiv. Det gir deg som entreprenør høy effektivitet og store tidsbesparelser

Element

Vi tilbyr løsninger som øker effektiviteten på byggeplassen gjennom våre elementsystemer.

Hulldekke

Hulldekke i tre med sammensatte gitterbjelker er et konkurransedyktig alternativ.

Bjelkelag

Vi sørger for beregning, tilpassing, hulltaking og frest spor i kantbjelker. Våre gode råd får du på kjøpet!

Beslag

Våre konstruksjonsløsninger gjør det enkelt å tilfredsstille byggets krav til tetthet.

Dragere

Våre konstruktører beregner dragerne for deg, og disse leveres sammen med de øvrige leveransene fra Jatak. Enkelt og effektivt!

Bru, tunell, vei

Jataks bedrifter har lang erfaring med leveranser av takstolforskalinger til store vei-, tunnel- og bruprosjekter i hele Norge.

Landbruksbygg

Jatak® Landbruksbygg i tre – tilpasset ditt behov og med fokus på miljø