Jatak Beslag
Jatak_logo
P7039424

Beslag

Våre konstruksjonsløsninger gjør det enkelt å tilfredsstille byggets krav til tetthet. I nært samarbeid med bransjen har vi utviklet takstoler som muliggjør installering av ventilasjonskanaler på varm side i bygget uten behov for punktering av diffusjonssperre.

Anbefalt løsning

Systemair AS, ved fagleder Runar Danielsen, anbefaler at ventilasjonsrør legges på varm side i bygget. «Tradisjonelt er både ventilasjonsaggregat og kanalanlegg i boliger ofte plassert på ventilert (uisolert) loft eller i kott bak knevegg. For å tilfredsstille kravene til byggets lufttetthet blir slike ventilerte loftsrom nå erstattet med såkalte uventilerte løsninger. For å fungere som forutsatt må slike løsninger ha god tetthet og isolasjon mot oppvarmede rom. Lekkasje ved kanalgjennomføringer og varmetap fra kanalanlegget må unngås. Hele ventilasjonsanlegget må derfor plasseres på varm side av bygningskonstruksjonen».


Hevet undergurt

For å unngå unødige gjennomføringer i diffusjonssperren, utviklet våre ingeniører konstruksjonsløsning med «hevet undergurt». Himlingen henges da ned under ferdig isolert takkonstruksjonen og dampsperre. I mellomrommet som da oppstår er det gjort plass til ventilasjonskanaler og annen teknisk installasjon som f.eks. downlights.


Jatak® Nedforingsbeslag

For å forenkle løsningen med nedhengt himling har vi utviklet et nedforingsbeslag. Beslaget senker himlingen 223 mm. ned fra undergurt/diffusjonssperre. Det gjør integrering av tekniske installasjoner svært fleksibelt.


Smart løsning uten kostnadsøkning

Etter at diffusjonssperren er på plass monteres Jatak® Nedforingsbeslag enkelt direkte på undergurt. Deretter monteres lekter 36x48 mm før montering av ventilasjonskanaler, el. kabling etc. Ved ønske om downlights kan disse da monteres uten behov for ekstra nedforing for innkassing.

Kostnadsbesparelsen ved redusert monteringstid for ventilasjonskanaler som nå ikke trenger å tilleggsisoleres er med på å dekke merkostnaden for beslag og montering av disse. I tillegg får du en vesentlig reduksjon av risikoen for punktering av diffusjonssperren.

Konstruksjonsløsningen passer for saltak og valmtak.


Bruksomårder:

  • Bolighus
  • Hytter
  • Låver
  • Takkonstruksjoner
  • Industribygg
  • Landbruksbygg
  • Garasjer
Kontakt oss
Send forespørsel

Andre produktområder

Takstol

Precut

Element

Hulldekke

Bjelkelag

Dragere

Bru, tunell, vei

Landbruksbygg

Beslag
Nedenfor finner du noen eksempler på våre beslag.
Takstolforankring C
Takstolforankring C
Forankingsbeslag fundament A2
Forankingsbeslag fundament A2
Forankingsbeslag fundament B2
Forankingsbeslag fundament B2
Jatak nedforingsbeslag
Jatak nedforingsbeslag
All ventilasjon på innsiden av damsperre.