Jatak Bru, tunell, vei. Store prosjekter
Jatak_logo
Bruveitunell

Bru, tunell og vei

Jataks bedrifter har lang erfaring med leveranser av takstolforskalinger til store vei-, tunnel- og bruprosjekter i hele Norge. Takstolforskalinger er enkle å montere, samtidig som de tåler stor belastning.
Vi konstruerer forskalingen i detalj, seder kappfiler til våre CNC-maskiner som kapper og freser, før montering. På monteringsjiggene bruker vi laser. Dette gir høy nøyaktighet på sluttproduktet, og enkel og effektiv montering.


Kvalitetskonstruksjoner

Som Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre, kan vi vise til en rekke forskalingsløsninger til vei- og baneprosjekter over hele Norge. Vi er en foretrukket leverandør takket være vår kontinuerlige fokus på kompetanse, kvalitet og innovasjon, samt kort produksjonstid og vår evne til å finne å finne riktig løsning for hvert prosjekt.
  • Høy grad av nøyaktighet
  • Statiske beregninger
  • Lett tilgjengelig informasjon
  • Enkelt å spikre i
  • Kombineres lett med annen, tradisjonell forskaling
  • Gunstig i pris
  • Muligheter for gjenbruk  


Skreddersydde løsninger

Vi skreddersyr løsninger og leverer i henhold til avtaler, og kan vise til en rekke prestisjetunge veiprosjekter.
 
På den 111 meter lange Hålandsbrua i Etne (E134) i tre spenn over dalsøkket vest for Stordalstunnelen, produserte og leverte vi takstolforskaling for å forme brudekket. Det ble foretrukket fordi det er tidsmessig gunstig og et lett håndterlig system både for montering og demontering.
 
Også i prosjektet Bybanen i Bergen var takstolerfra Jatak som konstruksjon i bruforskalinger med krevende kurvaturer svært effektivt og nøyaktig. Det viste seg snart å være tidsbesparende og kostnadseffektivt å bruke våre løsninger.


Produktområder:

  • Vei
  • Bru
  • Tunnel
Brukonstruksjon levert av Jatak
Brukonstruksjon levert av Jatak
Tunellkonstruksjon levert av Jatak
Tunellkonstruksjon levert av Jatak
Brukonstruksjon levert av Jatak
Brukonstruksjon levert av Jatak
Kontakt oss
Send forespørsel

Andre produktområder

Takstol

Precut

Element

Hulldekke

Bjelkelag

Beslag

Dragere

Landbruksbygg

Referansejobber
Bro, Sandtangen, Klepp

Bro, Sandtangen, Klepp

Leveransen omfattet:
• Bru, tunell, vei
Bybanen, Bergen

Bybanen, Bergen

Leveransen omfattet:
• Bru, tunell, vei