Jatak Element - Effektiv byggkonstruksjon

Element gulv - vegg - tak

Vi tilbyr løsninger som øker effektiviteten på byggeplassen gjennom våre elementsystemer. Våre bedrifter konstruerer og produserer elementer til alle behov; gulv, vegg og tak. For nye prosjekter og til rehabilitering av eldre bygg. 
Jataks filosofi er tuftet på KVALITET - KOMPETANSE - INNOVASJON. Dette betyr at vi er stolte av produktene vi leverer, og at vi alltid gjør vårt for å utvikle løsninger som gjør byggeprosessen mest mulig effektiv og lønnsom for våre kunder.
 

På våre produksjonsanlegg prosjekterer og produserer vi Jatak® Element for:

 • Etasjeskille
 • Vegger
 • Tak
 • Rehabilitering av eldre bygninger  

Våre konstruktører prosjekterer elementene i nært samarbeid med våre oppdragsgivere. Dette gir sikkerhet for et vel gjennomført prosjekt.
Vi har fleksible produksjonsanlegg, og høyt fokus på kvalitet. For deg som kunde betyr dette at vi har få begrensinger i forhold til de krav og ønsker som stilles til oss.
En av de store utfordringene i byggebransjen er fukt. Våre elementer produseres innendørs i våre produksjonshaller. Dette betyr at påført fukt er eliminert i produksjonsperioden.
Rask oppføring på byggeplass, uten svinn problematikk og redusert avfallshåndtering, er med på å bidra til lønnsomme byggeprosjekter for våre kunder over hele Norge.
Fokuset på å bygge miljøvennlig er viktig, og stadig økende.  Det er derfor betryggende å vite at tre er det konstruksjonsmaterialet som gir lavest CO¬2-utslipp. (Kilde: The Research Centre on Zero Emission Buildings).


Med fokus på høy kvalitet i alle ledd

 • Én kontaktperson på prosjektering og produksjon
 • Rådgiver på konstruksjonsløsninger
 • Høy kvalitetssikring med eget prosjekteringsprogram
 • Skriftlig dokumentasjon på hele prosessen


Fordeler med element

 • Norskprodusert
 • Kortere byggetid
 • Effektiv montering
 • Redusert fuktighet i bygg
 • Kostnadseffektivt
Kontakt oss
Send forespørsel

Andre produktområder

Takstol

Precut

Hulldekke

Bjelkelag

Beslag

Dragere

Bru, tunell, vei

Landbruksbygg

Jatak Element

Etasjeskillere, Vegger og Tak
Antall sider: 8
Str: 1,2 mb
Elementkonstruksjoner
Noen eksempler på hva vi leverer.
Dør- og vindusløsninger
Innsetting av dører i bindingsverk.
Ferdige veggelementer
Bærende vegger
Innfreste spikerslag i vegger.
Referanser på element prosjekter vi har levert
Gjennom våre mange bedrifter i hele norge leverer vi hele tiden små og store jobber. Nedenfor ser du noen eksempler.

Enebolig, Jendem

Leveransen omfattet:
• Takstol
• Element

Enebolig, Trondheim

Leveransen omfattet:
• Element

Klimaveggelement, Eidel - Bergen

Leveransen omfattet:
• Element

Klimaveggelement, Eidel - Bergen

Leveransen omfattet:
• Element

Kompetansesenter, Halden

Leveransen omfattet:
• Element

Kyllingfjøs, Rakkestad

Leveransen omfattet:
• Element

Munkedamsveien, Oslo

Leveransen omfattet:
• Element

Næringsbygg, Molde

Leveransen omfattet:
• Takstol
• Element

Omsorgsbolig, Sarpsborg

Leveransen omfattet:
• Element

Omsorgsbolig, Sarpsborg

Leveransen omfattet:
• Element

Senter for husdyrforsøk, Ås

Leveransen omfattet:
• Takstol
• Element

Senter for husdyrforsøk, Ås

Leveransen omfattet:
• Takstol
• Element

Senter for husdyrforsøk, Ås

Leveransen omfattet:
• Element

Solbakken

Leveransen omfattet:
• Element

Søreide skole, Bergen

Leveransen omfattet:
• Element

Takelementer, Bjørkehagen Kaupanger

Leveransen omfattet:
• Element