Jatak Element - Effektiv byggkonstruksjon
Jatak_logo
Bilde%20245_retusj

Element gulv - vegg - tak

Vi tilbyr løsninger som øker effektiviteten på byggeplassen gjennom våre elementsystemer. Våre bedrifter konstruerer og produserer elementer til alle behov; gulv, vegg og tak. For nye prosjekter og til rehabilitering av eldre bygg. 
Jataks filosofi er tuftet på KVALITET - KOMPETANSE - INNOVASJON. Dette betyr at vi er stolte av produktene vi leverer, og at vi alltid gjør vårt for å utvikle løsninger som gjør byggeprosessen mest mulig effektiv og lønnsom for våre kunder.
 

På våre produksjonsanlegg prosjekterer og produserer vi Jatak® Element for:

 • Etasjeskille
 • Vegger
 • Tak
 • Rehabilitering av eldre bygninger  

Våre konstruktører prosjekterer elementene i nært samarbeid med våre oppdragsgivere. Dette gir sikkerhet for et vel gjennomført prosjekt.
Vi har fleksible produksjonsanlegg, og høyt fokus på kvalitet. For deg som kunde betyr dette at vi har få begrensinger i forhold til de krav og ønsker som stilles til oss.
En av de store utfordringene i byggebransjen er fukt. Våre elementer produseres innendørs i våre produksjonshaller. Dette betyr at påført fukt er eliminert i produksjonsperioden.
Rask oppføring på byggeplass, uten svinn problematikk og redusert avfallshåndtering, er med på å bidra til lønnsomme byggeprosjekter for våre kunder over hele Norge.
Fokuset på å bygge miljøvennlig er viktig, og stadig økende.  Det er derfor betryggende å vite at tre er det konstruksjonsmaterialet som gir lavest CO¬2-utslipp. (Kilde: The Research Centre on Zero Emission Buildings).


Med fokus på høy kvalitet i alle ledd

 • Én kontaktperson på prosjektering og produksjon
 • Rådgiver på konstruksjonsløsninger
 • Høy kvalitetssikring med eget prosjekteringsprogram
 • Skriftlig dokumentasjon på hele prosessen


Fordeler med element

 • Norskprodusert
 • Kortere byggetid
 • Effektiv montering
 • Redusert fuktighet i bygg
 • Kostnadseffektivt
Kontakt oss
Send forespørsel

Andre produktområder

Takstol

Precut

Hulldekke

Bjelkelag

Beslag

Dragere

Bru, tunell, vei

Landbruksbygg

tg-20595

Jatak Element

Etasjeskillere, Vegger og Tak
Antall sider: 8
Str: 1,2 mb
Elementkonstruksjoner
Noen eksempler på hva vi leverer.
Dør- og vindusløsninger
Dør- og vindusløsninger
Innsetting av dører i bindingsverk.
Ferdige veggelementer
Ferdige veggelementer
Bærende vegger
Bærende vegger
Innfreste spikerslag i vegger.
Referanser på element prosjekter vi har levert
Gjennom våre mange bedrifter i hele norge leverer vi hele tiden små og store jobber. Nedenfor ser du noen eksempler.
Bolig, Jendem

Bolig, Jendem

Leveransen omfattet:
• Takstol
• Element
Enebolig, Trondheim

Enebolig, Trondheim

Leveransen omfattet:
• Element
Klimaveggelement, Eidel - Bergen

Klimaveggelement, Eidel - Bergen

Leveransen omfattet:
• Element
Klimaveggelement, Eidel - Bergen

Klimaveggelement, Eidel - Bergen

Leveransen omfattet:
• Element
Kompetansesenter, Halden

Kompetansesenter, Halden

Leveransen omfattet:
• Element
Kyllingfjøs, Rakkestad

Kyllingfjøs, Rakkestad

Leveransen omfattet:
• Element
Munkedamsveien, Oslo

Munkedamsveien, Oslo

Leveransen omfattet:
• Element
Næringsbygg, Molde

Næringsbygg, Molde

Leveransen omfattet:
• Takstol
• Element
Omsorgsbolig, Sarpsborg

Omsorgsbolig, Sarpsborg

Leveransen omfattet:
• Element
Omsorgsbolig, Sarpsborg

Omsorgsbolig, Sarpsborg

Leveransen omfattet:
• Element
Senter for husdyrforsøk, Ås

Senter for husdyrforsøk, Ås

Leveransen omfattet:
• Takstol
• Element
Senter for husdyrforsøk, Ås

Senter for husdyrforsøk, Ås

Leveransen omfattet:
• Takstol
• Element
Senter for husdyrforsøk, Ås

Senter for husdyrforsøk, Ås

Leveransen omfattet:
• Element
Solbakken

Solbakken

Leveransen omfattet:
• Element
Søreide skole, Bergen

Søreide skole, Bergen

Leveransen omfattet:
• Element
Takelementer, Bjørkehagen Kaupanger

Takelementer, Bjørkehagen Kaupanger

Leveransen omfattet:
• Element