Landbruksbygg
Jatak_logo
Landbruk%203

Landbruksbygg

Jatak® Landbruksbygg i tre – tilpasset ditt behov og med fokus på miljø
_DSF1438
Artikkel om Karlsrud Gård i Ski:

Ole Kristen Karlsrud:
– Løsningen fra Jatak er slett ikke dyrere enn stål og betong
Da Karlsrud Gård skulle ha ny driftsbygning, sammenlignet Ole Kristen Karlsrud prisen mellom Jataks trekonstruksjoner og alternativene i stål og betong. Jatak var ikke dyrere, fant han ut. Dessuten spilte det estetiske en stor rolle …
 
Syv kilometer nordøst av Ski sentrum, dypt inne i skog- og åkerlandet i Akershus, ligger staselige Karlsrud Gård. Ved det nye fjøset som huser storfeet på gården, tar Thea Karlsrud imot oss. Hun er datter til eieren Ole Kristen Karlsrud, og styrer den daglige driften på gården.
 
Startet med kjøttproduksjon i liten skala, men valgte så å satse stort
Bestefar til Ole Kristen kjøpte denne gården i 1917. I dag forpakter de i tillegg en del areal rundt omkring i Follo for korn- og gressproduksjon.
– De første 12 årene vi drev med kjøttproduksjon av storfe, var dette i liten skala og under enkle forhold, forteller Ole Kristen. – Men etter hvert følte vi at vi stod ved et vendepunkt: Om vi skulle satse videre og større, eller kutte ut denne delen av driften.
Men så har Karlsrud Gård en del småjorder og soner langs elver, bekker og vassdrag som kun egner seg til gress.
– Vi dyrker kun gress på arealer som ikke egner seg til korn, opplyser han. – Og det eneste alternativet til gressdrift er jo gjengroing. Så siden vi hadde disse naturgitte forholdene, valgte vi å satse videre på storfe-oppdrett.
 
– Og da måtte dere ha en ny driftsbygning. Hvorfor valgte dere Jatak der?
– Først vurderte vi å stå for byggingen selv, ved hjelp av underentreprenører, sier Ole Kristen. – Da var Jatak aktuell som leverandør av takstoler og treverk. Men så bestemte vi oss for å bruke Kjærgaard Byg som entreprenør, og de valgte også Jatak på alt du ser av trematerialer her.
 
Estetikk var viktig
– Det var viktig for oss å bevare bygningsmiljøet vi hadde på gården fra før, påpeker han. – Derfor skulle det nye fjøset ha treverk og takstein. Det har også fått samme takvinkel og samme typer vinduer som vi har i de to andre låvene våre.
 
– Gjorde dere noen prissammenligning mellom Jatak og alternativer med stål og betong?
– Ja, det gjorde vi, svarer Ole Kristen. – Og vi så da at Jatak ikke var dyrere enn de andre alternativer på markedet.
 
Gikk leveransene fra Jatak som planlagt?
– Ja, alt gikk på skinner, smiler Thea. – Byggingen gikk uten problemer, og det var gøy å se hvor raskt det gikk. De startet i mai-juni i 2017 med støpingen og i oktober samme år stod fjøset ferdig.
 
Meget godt fornøyd med resultatet
Det nye store vinkelfjøset på Karlshus Gård er av typen løsdriftsfjøs, hvor den ene siden på fjøset er åpen ut mot naturen.
– Her har vi omtrent 200 dyr, opplyser Thea. – Øverst har vi dyrene som ble født i fjor og som nå snart er slakteferdige, og nederst holder årskalvene hus. De voksne dyrene våre er nå ute på beite.
 
Er dere fornøyd med hvordan det nye fjøset har blitt?
– Ja, fjøset vårt er blitt veldig stilig, sier Thea. – Det skiller seg positivt ut fra andre driftsbygninger i betong og stålplater. Og vi har fått mange kommentarer fra folk som sier: «Å, så fint at det er i tre». Det er jo moro.
 
– Vi er svært fornøyde, istemmer sier Ole Kristen. – Vi synes det ble estetisk pent å bygge fjøset i tre. Dessuten er tre også miljøvennlig.
 
Ole Kristen har rett i det. Tre er blant våre viktigste fornybare ressurser, og å bygge i tre bidrar også til å redusere CO2 utslippene til atmosfæren. Nevnes bør også at Jatak kun bruker trematerialer fra bærekraftig skogbruk i sine produkter. (PEFC-sertifisert)
 
– Hvordan er akustikken i det nye fjøset?
– For oss er akustikken veldig viktig, siden dette åpne løsdriftsfjøset ligger såpass nær hovedbygningen på gården, sier Ole Kristen. – Treverk absorberer støy godt, mens en tilsvarende bygning i stål og betong ville garantert gitt oss langt mer klang og lyd. Så også derfor er vi glade for at fjøset vårt er i tre.
– Det virker også som om dyrene våre trives her, tilføyer Thea. – De har stor plass å bevege seg på og de holder seg friske. I et lukket fjøs kan det fort bli klamt og varmt, og dette gir gode levevilkår for bakterier og virus. Mens vi i fjøset vårt, med trematerialer og åpen løsning, får redusert problemene med kondens betraktelig. For hos oss oppholder dyrene seg egentlig utendørs, også om vinteren. Og de takler vinterkulda helt fint.
 
_DSF1338
Om Jatak Landbruksbygg
Noen av de eldste konstruksjonene vi har i Norge er bygget med tre. Våre forfedre lærte seg tidlig hvor effektivt det var å benytte tre som materiale. Denne kunnskapen har gjennom generasjoner gått i arv, og er fortsatt med å bidra til at treet er en av de viktigste byggeklossene i norsk landbruk.

Tre er en av våre viktigste fornybare ressurser. I tillegg er bruk av tre med på å redusere CO2 utslippene til atmosfæren. Vi bruker kun tre fra bærekraftig skogbruk. Det er derfor et krav til alle våre leverandører at skog som avvirkes er PEFC-sertifisert. Dette er med på å gi trygghet for miljøet og fremtidige generasjoner. Som naturmateriale er tre med på å bidra til godt innemiljø.

Å oppholde seg i bygg med synlige treoverflater gir en spesiell følelse av komfort. Dette kan skyldes følelsesmessige inntrykk og akustikk, men også evnen trekonstruksjoner har til å jevne ut døgnvariasjoner i relativ luftfuktighet og temperatur. Vi tror dette gjelder oss mennesker, men like mye for buskapen. Og det er vel slik at trivsel bidrar til godt miljø, noe som gir god helse og høyere produksjon. Altså en positiv bidragsyter til din økonomi.

Fordelene er mange
• Tørre treoverflater reduserer støv
• Bruk av tre reduserer ammoniakk i fjøs med dyr
• Trevirke har stor evne til å lagre og transportere fukt
• Trematerialer er akustisk dempende og gir mindre støy i fjøset
• Treoverflater er smittedempende og gir bedre hygiene for dyrene
• Trekonstruksjoner er lettere en alternativer i stål og betong.
Dette resulterer i enklere og rimeligere fundamentering

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon. Vi har gjennomført mange prosjekter vi med stolthet ønsker å vise deg.
Kontakt oss
Send forespørsel

Andre produktområder

Takstol

Precut

Element

Hulldekke

Bjelkelag

Beslag

Dragere

Bru, tunell, vei