JATAK_logo_neg_hvit_orig
MENY
Arkitekt Torstein Koch hos Jensen & Skodvin Arkitekter:

– Takkonstruksjonen på 'Trekronen' er kompleks, men Jatak Alfa Tre løste det på beste måte.

På en ledig tomt i Holmenveien på Smestad i Oslo, skulle det oppføres et leilighetsbygg midt i et etablert småhusområde. Kravene fra plan- og bygningsetaten i Oslo var krystallklare: Her skulle det ikke settes opp noe høyhus. Så Jensen & Skodvin Arkitekter fant frem til en svært så original Villa Villekulla-løsning, hvor Jatak Alfa Tre leverte takkonstruksjonene.
– Utbyggeren, Signatur Bolig ønsket selvsagt å få mest mulig ut av tomten, så vi endte opp med et bygg som har åtte leiligheter med bruksareal på mellom 80 og 160 kvm, forteller MNAL Torstein Koch, partner i Jensen & Skodvin Arkitekter AS. – For at bygget ikke skulle overstige den tillatte høyden, ble den nederste av de tre etasjene senket litt ned i grunnen. Vinduene der er nesten i gresshøyde, så når du sitter i stolen din og kikker ut derfra, ser du rett ut på plenen. 
 

Nøye tilpasset tomt og lysforhold

– Vi var opptatt av at bygget skulle være nøye tilpasset denne spesielle tomten og kvalitetene den innehar, fortsetter han. – Et annet mål for oss var at alle leilighetene skulle vende ut mot ihvertfall tre himmelretninger. Da ville beboerne få bedre nytte av både variasjonen i lyset gjennom dagen og det fine landskapet rundt der. Bygget fremstår dermed som en rekke småhus som brer seg utover i en grenaktig form fra et felles gårdstun og inngangsparti. Derav kom også navnet 'Trekronen'.
 

Fra tvil til begeistring hos plan- og bygningsetaten

– Du opplever aldri hele bygget på én gang, påpeker Koch. – Uansett hvor du står på eiendommen, så ser boligene ut som et lite hus som stikker frem bak et annet lite hus. Plan- og bygningsetaten var først usikre på om dette kunne karakteriseres som et småhus, men de godtok det. Og etter hvert likte de løsningen vår så godt, at de gjorde 'Trekronen' til et av referanseprosjektene sine. Slikt er jo moro.
 

Komplisert å lage ting enkelt

Et krav bygningsetaten hadde, var at bygget måtte være i lignende materiale som bebyggelsen rundt, og der er tre dominerende.
– Tre kler jo også dette bygget bra, og gjør at det fremstår som rent og enkelt, sier Koch. – Men nå er det ofte ganske komplekst å lage enkle ting. Ta takvinduene for eksempel: Dem plasserte vi akkurat der vi syntes de passet best, for som sagt var lys og lysforhold svært sentrale og viktige i utformingen av 'Trekronen'.


– Jatak Alfa Tre fikk noe å bryne seg på

– I tillegg innholder disse boligene mange kriker, kroker og karnapper. Alt dette måtte Jatak Alfa Tre, som leverte takkonstruksjonene, forholde seg til. Dermed fikk Adnan Sadović, som var vår partner hos Jatak, noe å bryne seg på, fastslår han. – Jatak Alfa Tre leverte omtrent 260 takstoler til 'Trekronen', og svært få av dem var like. For eksempel kunne bredden på dem variere fra 3,5 til 5,5 meter. Så hver gang bredden skulle endres, måtte også vinkelen endres. Og hvis vinkelen forandres, blir det vanskeligere å få taket til å møtes riktig. Særlig møtepunktene ble utfordrende på dette bygget.
torstein Koch
Arkitekt Torstein Koch hos Jensen & Skodvin Arkitekter
torstein Koch
Sivilingeniør Adnan Sadović i Jatak Alfa Tre.
– Vi kan konstruere hva som helst
Sivilingeniør Adnan Sadović hos Jatak Alfa Tre
– Vanligvis holder det å sende over digitale tegninger til takstolleverandøren. Men på dette prosjektet var det nødvendig at entreprenør Skorve og vi satte oss ned foran Adnans PC med 3D-vieweren Pamir og Jataks beregningsprogram TRE-DIM, for å peke, diskutere og komme frem til de riktige løsningene.
 
Jatak innfridde alle forventninger
– Vi arkitekter liker jo at leverandører tar tegningene våre på alvor, smiler Koch. – At de ikke endrer spesifikasjonene på bygget for å tilpasse det bedre til produktene de skal levere. Jatak forstod ønskene vi hadde, og innrettet seg etter dem. Jeg kan med hånden på hjertet si at Jatak innfridde alle forventningene våre.
 

– Vi kan konstruere hva som helst

Sivilingeniør Adnan Sadović hos Jatak opplevde ikke 'Trekronen'-prosjektet som særlig problemfylt.
– Riktignok var dette en ganske komplisert takkonstruksjon, innrømmer han. – Men siden alt ble så nøye og godt planlagt på forhånd, var det ingen problemer for oss å konstruere takstolene i henhold til arkitektenes planer og tegninger.
 
– Jeg oppfatter samarbeidet mellom arkitekt, entreprenør og oss som prima og smertefritt, tilføyer han. – Og så sant vi kommer til enighet om hvordan en takkonstruksjon skal være, kan vi konstruere hva som helst her hos oss.
 

Kjente ikke til Jatak fra før

– Jo bedre takstolene er tenkt ut, desto lettere blir arbeidet med å kle inn taket i etterkant, understreker Koch. – En stor fordel med å ha slike konstruksjoner i treverk, er at det etterpå blir enkelt å tilpasse dem med en stikksag eller ved å legge på noen ekstra utfóringer.
 
– Jeg synes at samarbeidet med Jatak Alfa Tre har fungert veldig bra. Jeg kjente ikke til dem fra før, så dette var første gang jeg brukte dem. Nå er Jatak Alfa Tre satt opp på leverandørlista mi. Under byggeprosessen med 'Trekronen' oppdaget jeg at Jatak Alfa Tre har en del andre interessante produkter, som kan være artige å bruke i våre fremtidige bygg, sier Torsten Koch. – Blant annet har de noen hulldekkeelementer, også de i tre. Jatak Alfa Tre har også en tunnelforskaling som det kunne vært gøy å bruke til noe helt annet …
Trekronen konstruksjon
Trekronen konstruksjon

Tårnet

Foto: ZOVENFRA AS
Interi%C3%B8r%C2%A0(Krediteres%20ZOVENFRA%C2%A0AS)

Tårnet

Foto: ZOVENFRA AS

Miljø

Foto: Brick Visual og vY communication
Trekronen_cam02%C2%A0(Krediteres%20Brick%20Visual%20og%20vY%20communication)

Miljø

Foto: Brick Visual og vY communication