MENY

Besøk våre medlemmer i
Jatak-alliansen

Are Treindustrier
Askim, Bergen, Kaupanger, Ringsaker, Rygge
L. Hjertnes
Nordtveitgrend-Bergen
JaTre
Hustadvika
JATAK_4_flags_lowres
JATAK_logo_oransje_liten_orig

Jatak-alliansen er en allianse av selvstendige og uavhengige bedrifter som utvikler, prosjekterer og produserer konstruksjoner for bygging i tre, slik at du som kvalitetsbevisst kunde skal nyte godt av innovative og effektive løsninger- med fokus på bærekraft og miljø.
JATAK_logo_oransje_liten_orig

Kvalitetskonstruksjoner i tre

Bedriftene i Jatak-alliansen har lang erfaring og høy kompetanse på utvikling, prosjektering og produksjon av løsninger i tre, og er ledende i sine områder. Bedriftene har en stor kundebase, bestående av store nasjonale entreprenører, byggmestere, utbyggere, huskjeder og byggevarehandelen. I samarbeid med kundene utvikler bedriftene i Jatak-alliansen skreddersydde konstruksjonsløsninger til alle typer bygg. I denne prosessen samarbeider kunden og våre  konstruktører for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene.

Bærekraft i høysetet

Jatak-alliansen tar bærekraft, klima og miljø på alvor. Jatak-alliansen er Norges største innkjøper av konstruksjonsvirke, og våre leverandører er ledende aktører i det Nordiske markedet. Våre leverandører av konstruksjonsvirke er PEFC-sertifisert som sørger for at råstoffet kommer fra bærekraftig skogbruk. Ved å bruke tre som hovedbestanddel i våre produkter bidrar vi til binding av store volumer av CO², som igjen bidrar til å redusere klimagassutslippene til atmosfæren. Produkter med høy ferdigstillingsgrad reduserer avfall på byggeplass. Vår produksjonsteknologi optimaliserer bruken av trevirke i prosjektering og produksjon for å minimalisere svinn. Dette gir effektiv utnyttelse av vårt viktigste råstoff.

Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere

Det foregår fortsatt eiermessige strukturendringer innenfor vår bransje. Eierbedriftene i Jatak AS har deltatt og vært påvirket av de samme endringene som resten av bransjen, noen bedrifter er kjøpt, og noen av alliansebedriftene er blitt overtatt av andre, delvis i forbindelse med generasjonsskifter.
 
Alfa Tre AS og Alfa Tre Sør AS ble solgt i desember 2021. I denne forbindelse trer Alfa Tre-bedriftene ut av samarbeidet i Jatak-alliansen. Tidligere ble Jæren Treteknikk AS overtatt av konkurrent og forlot Jatak.
 
Det er derfor vurdert at det ikke lenger er naturlig å opprettholde driften i Jatak AS med de oppgaver som har vært gjort på felles basis. Det er en styrke at bedriftene nå evner å tilpasse seg nye situasjoner. Utviklingen i selskapene er gode, de er økonomisk solide og har sterke markedsposisjoner. Dette som følge av et vellykket samarbeid gjennom Jatak-alliansen over lang tid, men ulike strategiske veivalg, markedstilpasninger og størrelse gjør at de gjenværende eierbedriftene avvikler den formelle selskapsstrukturen i Jatak AS.  
 
Eier- og medlemsbedriftene Are Treindustrier Askim AS, Are Treindustrier Askim AS, avd. Rygge, Are Treindustrier Kaupanger AS, JaTre AS, L Hjertnes AS og Are Treindustrier Ringsaker AS berøres ikke av avviklingen i Jatak AS.
 
Driften av Jatak TRE-DIM vil ivaretas også etter at avviklingsprosessen er gjennomført. Dette betyr at tidligere- og nye kunder ikke vil berøres av dette. Ytterligere informasjon blir kunngjort på senere tidspunkt.  
 
Vi ønsker å understreke at for medlemsbedriftene har fellesskapet i Jatak-samarbeidet vært vellykket, og dette har spilt en viktig rolle for utviklingen i eierselskapene siden etableringen i 2006. Dette innenfor produktutvikling, kompetanseutvikling, innkjøpssamarbeid og felles markedsaktiviteter for å fremme bruk av tre og trekonstruksjoner i Norge. Dette arbeidet fortsetter nå i regi av den enkelte bedrift.
 
Selskapet vil oppløses i løpet av 2022.
 
For ytterligere informasjon kontaktes styreleder i Jatak AS, Morten Bjerke. 
 
Morten Bjerke
Skustadgata 102
1395 Hvalstad

Moxy Bergen

Are Treindustrier har levert klimavegger til det miljøsertifiserte Moxy by-Marriot hotellet ved innovasjonsdistriktet Solheimsviken i Bergen!

Sogndal vg. skole

Flott bygg under oppføring i Kaupanger! Are Treindustrier har levert ca 2.200 kvm bærende yttervegger til hovedbygget - der elementene i 1.etg. er hele 6 meter høye.